Tuesday, February 3, 2009

Abstrak Tugas Akhirku

untuk data SPT formula yang digunakan adalah Meyerhoff dan Luciano Decourt, untuk data CPT formula yang digunakan adalah Andina, Philipponnat, Nottingham - Schmertmann. Sedangkan untuk data kalendering perumusan yang digunakan antara lain Danish, Eytelwin, Gates, Hilley, Janbu, Modified ENR dan Navy McKay

0 comments: